חדשות

מגורים זמניים לבדואים בנגב

חדשות5 בנובמבר 2019    2 דקות
0

בהמשך לבחינה של משרד המשפטים, אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה קידום תוכנית שתיתן מענה חוקי מהיר להסדרה זמנית של מגורי התושבים הבדואים בנגב המזרחי

מגורים זמניים לבדואים בנגב
צילום: ארכיון שבע

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה באחרונה תוכנית תקנונית, המאפשרת פיתרון סטטוטורי מהיר למגורים זמניים ותשתיות זמניות עבור קבוצות אוכלוסייה שונות במגזר הבדואי בנגב.

לחברי הוועדה נמסר, שבתחום מרחב תכנון נגב מזרחי והמועצה האזורית לשעבר אבו בסמה מתגוררים כ-250 אלף תושבים. רבים מהם גרים במקבצי התיישבות בלתי מוסדרים. המדינה באמצעות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים יוזמת תכנון, ומפתחת שכונות קבועות כפיתרונות הסדרה של מגורים ושל התשתיות הנלוות לכך עבור קבוצות התיישבות אלה, בין אם במקום מושבן הנוכחי ובין אם באמצעות העתקת תושבים לתחום יישובים קיימים. היקפי הפיתוח הנדרשים וחסמי ביצוע של תשתיות מקומיות אינם מאפשרים מענה מיידי לכלל פיתרונות ההסדרה הקיימים והמתוכננים. כתוצאה מכך, לא ניתן להוציא לפועל תוכניות מאושרות, והתושבים נותרים במגורים לא מוסדרים, וללא מענה חוקי לצרכי הדיור שלהם.

בהמשך לבחינה של משרד המשפטים, הונחו הגורמים הרלוונטיים לקדם תוכנית תקנונית שתיתן מענה לסוגיה הסבוכה. מטרת התוכנית היא לאפשר פיתרונות זמניים למגורים עבור האוכלוסייה הבדואית היושבת באופן לא מוסדר, זאת במקרים בהם מתחייבת העברת אוכלוסייה באופן דחוף ממקום מושבה טרם הקמת מבני קבע וכן במקרים בהם נדרשת הסדרה במקום לאוכלוסייה המצויה בתחום מגרשי מגורים או בסמיכות אליהם במבנים זמניים או במבני קבע.

היא מאפשרת בתנאים מסוימים הקמה בהיתר של מבנים זמניים למגורים, מבני קבע למגורים ומבני ציבור, בתשתיות חלקיות או זמניות בתחומי מגרשים המיועדים לשימושים אלה לפי תוכניות מאושרות ביישובי הבדואים בנגב. מימוש הפיתרונות הזמניים המותרים בתוכנית זו יתבצע רק במקרים בהם לוחות הזמנים אינם מאפשרים הקמת תשתיות מלאות ומבני קבע. היא חלה על כל התוכניות המפורטות במרחב תכנון מקומי נגב מזרחי, ואינה משנה ייעודי קרקע קיימים ואינה גורעת זכויות מוקנות מכוח תוכניות אחרות שאושרו טרם אישור התוכנית החדשה, שנערכה בשיתוף ה-ועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי ובליווי המשרדים להגנת הסביבה, הבריאות והתחבורה ופיקוד העורף.

דרמה מסוימת נרשם בדיון בוועדה, כאשר חבריה היו צריכים לבחור אחת מ-2 הצעות החלטה בנושא, של מתכנן המחוז ושל נציגת השר להגנת הסביבה, והם בחרו בהצעה הראשונה. בחירה זו הביאה לאי אישור הצעתה של הנציגה (שהסכימה באופן כללי לכל פרטי הצעת המתכנן), שכל בקשה להיתר בנייה תהיה טעונה אישור פרטני של משרדי הבריאות והגנת הסביבה.

כתבות נוספות בחדשות

0

הקורונה “תרפא” את הכבישים מירוחם לכיוון באר...

בזכות פעילותם הנמרצת של קבוצת פעילים מירוחם, בהובלת חברת המועצה נילי אהרון, החלו באחרונה עבודות לשיקום כבישי הדמים. אימו של פעוט שנפגע קשות בתאונת דרכים בכביש לדימונה ומרותק כיום לכיסא גלגלים ל"שבע": "אנחנו ניצלנו בנס, פשוט בנס"

חדשות4 ביוני 2020    4 דקות
0

פגיה ממוגנת חדשה תקום בסורוקה

ועדת המשנה לתכנון ובנייה באר שבע אישרה גם הקמת מבנים למחקר קליני ולשיקום והכפלה של חדר המיון בבית החולים, הכל בכפוף לדיון בהתנגדויות אם יוגשו לאחר סיום תחולתן של התקנות לשעת חירום לצורך המאבק בנגיף הקורונה

חדשות4 ביוני 2020    2 דקות

כתיבת תגובה