חדשות

עתירה מוקדמת מדיי

חדשות10 בספטמבר 2019    5 דקות
0

יותר מ-8 שנים לאחר החלטת הממשלה להקים שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג, דחה בג"צ עתירה שביקשה למנוע את המשך הליכי ההקמה של השדה ברמת דוד ולא בנבטים, בטענה שטרם "בשלה העת" לדון בעניין...

עתירה מוקדמת מדיי
הדמיית שדה התעופה בנבטים | הדמיה: לשכת דובר עיריית דימונה

שופטי בית המשפט העליון בשבתו כבג”צ, מני מזוז, ענת ברון ויוסף אלרון, דחו אתמול (שני) את עתירתה של “העמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל ומגידו” נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה ומינהלת הקמת שדה התעופה (חברת “נתיבי ישראל” ו”החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ”), שביקשה לקדם את הקמת שדה התעופה הבינלאומי השני למדינה בנבטים, ולא בצפון.

כותבת פסק הדין, השופטת ברון, ציינה שהעותרת המייצגת תושבים מעמק יזרעאל המתנגדים לתוכנית ההקמה של שדה התעופה המשלים ברמת דוד, תקפה החלטות לקידום תסקיר השפעה על הסביבה. העתירה התמקדה בהחלטות לגבי רמת דוד, למרות שהוחלט להכין תסקיר סביבתי גם לגבי אופציית נבטים, וטענתה המרכזית הייתה שלא היה מקום לקדם תסקיר לרמת דוד לפני גיבוש תוכנית מפורטת בנדון. במהלך הדיונים בעתירה, נדחתה במרץ השנה בקשת העמותה לקבלת צו ביניים וצו ארעי במעמד צד אחד שיורו למשיבים שלא לקדם את התסקיר הסביבתי לאופציה הצפונית לשדה התעופה, ולהשהות כל פעולה שהחלו בביצועה בעניין. קודם לכן, הוגשה עתירה נוספת לגבי מסמך לבחינת חלופות המאקרו להקמת שדה תעופה משלים (“דוח בחינת החלופות), במסגרתו הומלץ לתת עדיפות לקידום שדה תעופה משלים ברמת דוד. עתירה זו נדחתה, בעקבות דיון בה וקבלת דעת בית המשפט שהיא מוקדמת “לפי כל קנה מידה”.

הממשלה החליטה להקים שדה תעופה משלים לנתב”ג עוד ביולי 2011, וכעבור מעט יותר מ-3 שנים (באוקטובר 2014) נקבע שהמיקום המועדף לאותו שדה יהיה ברמת דוד, בכפוף לבדיקת היתכנות של משרדי התחבורה והבטיחות בדרכים, האוצר והביטחון. בהתאם להחלטות אלה, הורה בספטמבר 2016 יו”ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה לגבש מסמך לבחינת החלופות להקמת השדה המשלים, ולגבש פורום התייעצות ו-ועדת עבודה לליווי הצוות. אחרי יותר משנה, הומלץ בדוח על נבטים ורמת דוד כחלופות המתאימות ביותר (מבין 21 אתרים שנבחנו!), כאשר גורמי המקצוע מעדיפים את קידום השדה דווקא ברמת דוד.

בנובמבר 2017, קבעה המועצה הארצית בתום דיון בדוח, ש-2 האתרים אפשריים, והחליטה לקדם תוכנית מפורטת בעניין. לאחר כחודש, סוכם לגבש תוכניות מפורטות לשדה המשלים הן ברמת דוד והן בנבטים, ולצורך כך מונתה ועדת עורכים, ונקבע שעל היועץ הסביבתי למועצה לגבש הנחיות לעריכת תסקירים סביבתיים לכל אחת מהתוכניות. ההנחיות אושרו בידי המועצה במאי 2018, ותוקנו ביוני ויולי של אותה שנה. עתירת העמותה מתנגדת ל-4 ההחלטות שהורו על גיבוש תסקיר, ואישרו את ההנחיות לו. לאחר הגשת העתירה, החליטה המועצה לפצל את הגשת התסקירים הסביבתיים ל-2 שלבים: עריכת הפרקים העוסקים בתיאור המצב הסביבתי הקיים ובחינת המיקום המוצע של השדה המשלים וקביעת נתיבי הטיסה ושימושי הקרקע המוצעים, ורק לאחר בחירת המועצה באחת החלופות לערוך את יתר הפרקים ביחס לחלופה הנבחרת.

2,000 שקלים הוצאות

בדצמבר האחרון, התלוננה העמותה גם בפני המשרד להגנת הסביבה ומינהלת הקמת שדה התעופה על אישור ההנחיות לתסקיר ועריכתו בפועל לפני גיבוש תוכנית מפורטת הכוללת תשריט ובלא שעמד בפני עורך ההנחיות והמועצה בסיס נתונים מספק לרבות מפת רעש עדכנית. המשרד השיב לעותרת, שמטרת התסקיר היא “לייצר תשתית עובדתית לצורך גיבוש חלופות, ולהוות בסיס לפיו, בין היתר, מתקבלות החלטות תכנוניות, ושדווקא עמדת העותרת לפיה יש לקבוע גבולות ברורים לתוכנית קודם לאישור הנחיות התסקיר היא הבעייתית”. הסיבה: “הגשת תסקיר ובדיקתו בטרם קבלת החלטות תכנוניות מאפשרת בחינה אמיתית של האפשרויות התכנוניות ואת צמצום ומניעת המפגעים הסביבתיים למינימום האפשרי”.

העמותה טענה בבית המשפט, בין היתר, שההחלטות על גיבוש התסקיר וההנחיות לביצועו התקבלו בחופזה לפני כינוס ועדת העורכים, כאשר למועצה הוצג רעיון תכנוני ערטילאי בלבד ואף לא בדל של תוכנית קונקרטית. המועצה, כך נטען, חרגה מסמכותה בטרם הונחה לפתחה תוכנית מפורטת בנוגע לחלופות, ולכן הצעדים המעשיים של “נתיבי ישראל” לגיבוש התסקיר הם גם חריגה מסמכות. שכן לטענת העותרת, לפי חוק ותקנות התכנון והבנייה נערך תסקיר סביבתי בזיקה לתוכנית מפורטת עם תשריט. הדבר גם עולה לשיטת העמותה מהוראות תוכניות המתאר הארציות הרלוונטיות (כולל תמ”א 15 ותמ”א 35). ולכן, יש לבטל את החלטת המועצה לערוך תסקיר, ולהורות על הפסקה לאלתר של הפעילות לגיבושו.

ברון קיבלה את עמדת המשיבים, שיש לדחות את העתירה על הסף בשל היותה מוקדמת. העותרת תוקפת למעשה את “סדר הפעולות” התכנוניות להקמת שדה תעופה משלים, וטוענת שלא ניתן להורות על גיבוש תסקיר לפני הגשת תוכנית מפורטת הכוללת תשריט. בשל העובדה שההליך התכנוני נמצא בעיצומו כטענת המשיבים ומבלי להתייחס לגוף טענות העמותה, ניכר שהטענות שביסוד העתירה מוקדמות, ושעוד לא “בשלה העת” לדון בהן. השופטת הזכירה “הלכה מושרשת” שבית המשפט “לא יידרש לביקורת שיפוטית על שלבי ביניים של הליך תכנון שטרם מוצה”. וכאלה הן ההחלטות במוקד העתירה המורות על גיבוש תסקיר, ומאשרות את ההנחיות שלפיהן יבוצע. ברון הביעה חשש שמשום שהעמותה הגישה כאמור 2 עתירות “טרם זמנן”, ואף התנגדה לדיון מאוחד בהן היא עושה שימוש בהליך המשפטי לעיכוב ההליך התכנוני (ואת זה “אין לאפשר, ומצופה שהדברים יילקחו לתשומת הלב”), והטילה הוצאות משפט לא גבוהות במיוחד על העותרת בסכום של 2,000 שקלים.

כתבות נוספות בחדשות

0

משטרת ישראל סיימה את חקירת אירוע פגע...

נעצר חשוד שמואשם בהפקרה אחרי פגיעה ושיבוש מהלכי משפט

חדשות12 ביולי 2020    דקה אחת
0

לאחר הפצת הסרטון בו מוצע “להאכיל” בדואים...

בחברה הבדואית תגובות נזעמות

חדשות12 ביולי 2020    דקה אחת

כתיבת תגובה